Revalidatie

Weer fitter worden na ziekte is ook topsport. Dat vraagt naast training de juiste voeding, op het juiste moment.

Het kan zijn dat uw fysiotherapeut u om die reden verwijst naar de sportdiëtist.

Vergoeding

Wanneer u vanuit de huisartsenpraktijk door de praktijkondersteuner wordt begeleid in verband met een chronische aandoening valt u onder de ketenzorg. Het gaat hier specifiek over zorg met betrekking tot:

  • Diabetes Mellitus type II
  • COPD, is een verzamelnaam voor longziekten, chronische bronchitis en longemfyseem
  • Hart-en vaatziekten, hoge bloeddruk en hoog cholesterol

Uw praktijkondersteuner kan u dan doorverwijzen naar de diëtist. De zorgkosten zullen in dat geval via de ketenzorg worden vergoed.

 

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

In de basisverzekering is drie uur dieetadvisering opgenomen. Voor mensen boven 18 jaar gaat dieetadvisering uit de basisverzekering ten koste van het verplicht eigen risico.

Vaak is in de aanvullende zorgverzekering nog extra uren dieetadvisering opgenomen. Check hiervoor uw polisvoorwaarden van de zorgverzekering.

 

Goed om te weten

Ik heb als sportdietist geen contract met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u van mij een factuur zult ontvangen, welke u zelf in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en type zorgverzekering zal minimaal 70% worden vergoed.